Home

Statsvetenskap gu kurser

Termin 2: grundkurser i statsvetenskap, 30 hp Termin 3: fördjupningskurser i statsvetenskap, 30 hp Termin 4: fördjupningskurser i Europakunskap, 30 hp Termin 5: metodkurs och examensuppsats i Europakunskap, 30 hp Termin 6: valfria kurser, t ex vid ett utbytesuniversitet i Europa eller praktik, 30 h

Europaprogrammet, Statsvetenskap Göteborgs universite

På Linnéuniversitetet erbjuds ett brett utbud av kurser i statsvetenskap och här finns det möjlighet att fördjupa sig i ämnen som europeisk politik, korruption och mänskliga rättigheter. De flesta av våra kurser kan läsas både fristående och som del av program. Institutionen för statsvetenskap erbjuder flera egna program och en möjlighet att profilera sig utifrån egna intressen. Kurser i statsvetenskap ingår också i en rad program som ges på andra institutioner Statsvetenskap är studiet av politik. Politiken sätter ramarna för våra liv och påverkar våra valmöjligheter och vår vardag. När du läser statsvetenskap lär du dig förstå och förklara det politiska livet och de demokratiska processerna. Ämnet ger dig kunskap om centrala politiska problem och begrepp. Vad är makt? Vad är demokrati? Hur ska samhället styras? Du får lära dig mer om idéer, institutioner och processer inom såväl svensk som internationell politik Alla kurser utom Statsvetenskap 2/Själv-ständigt arbete ingår i pol kand-programmet (som obligatoriska eller valbara kur-ser). Kurserna inom Statsvetenskap 1 ingår även i Ämneslärarutbildningen med in-riktning mot Samhällskunskap. De fyra kurserna på engelska om Europa kan väljas inom Pol kand-programmet. Till kurserna som ges på engelska finns 20 nybörjarplatser som kan sökas.

Vår forskarutbildning Statsvetenskapliga institutionen

FILFAL GU 2017-2022 /Statsvetenskap, frist kurser/ Upp en nivå. Namn Storlek Senast ändrad; Kvalitetsrapport Statsvetenskap fristående kurser.pdf: 218 KB: Thu Jan 17 15:41:07 CET 2019: Handlingsplan fristående kurser statsvetenskap.pdf: 532 KB: Thu Jan 17 15:40:33 CET 2019: Sidansvarig: magnus.johansson@liu.se Senast uppdaterad: Thu Dec 03 09:04:45 CET 2020. Linköpings universitet 581 83. I den första delkursen behandlas grundläggande metodologiska kunskaper för statsvetenskaplig forskning.Du får träna på alla centrala inslag i forskningsprocessen: att formulera ett problem, välja ut en lämplig metod, knyta an till relevant teori, precisera viktiga begrepp, samt att samla in och bearbeta ett empiriskt material Visar kurser i program, innehåll, upplägg och läsordning. Utbildningen ger breda kunskaper om politiska system på alla nivåer i samhället. Du får verktyg för att vetenskapligt studera, utvärdera och analysera samt påverka beslutsprocesser, policy och den globala samhällsutvecklingen

Avancerad nivå Statsvetenskapliga institutionen

Många kurser på Statsvetenskapliga institutionen är knutna till forskningsprojekt som våra lärare är involverade i. Därför ges inte alla kurser varje termin. Information om vilka kurser som ges under pågående och nästkommande termin . Särskild behörighet för avancerad nivå. Den särskilda behörigheten eller förkunskaravet för att få läsa fristående kurser på avancerad. Statsvetenskap GR (A), 30 hp. Kursen ger dig en bred introduktion till studiet av politik och grundläggande kunskaper om de politiska institutionerna nationellt och internationellt. Kursen är indelad i fem moment: 1 Introduktion till statsvetenskap och politisk teori, 2 STÄNG. Arbeta med omvärldsanalys och samhällsbeslut i olika branscher Statsvetenskap ger dig viktiga och värdefulla kunskaper om du vill arbeta med opinionsbildning, omvärldsanalys, offentligt beslutsfattande eller förvaltning. Ämnet är relevant för en mängd yrken och du kan arbeta både offentligt och privat

Hitta Utbildning Göteborgs universite

 1. Linnea Andersson Formgren läser fristående kurser i statsvetenskap och internationella relationer. Det bästa med statsvetenskap tycker hon är att ämnet är så brett men att du samtidigt har möjlighet att nischa dig mot specifika frågor. Möt våra lärare Frågor om makt står i centrum. Maria Wendts forskning kretsar kring maktordningar och hur de fungerar i samhället. Det var en.
 2. Studier i statsvetenskap ger dig förmåga att analysera politiska företeelser i en föränderlig värld. Politiskt beslutsfattande på skilda nivåer - lokal, regional, nationell och internationell - har blivit mer sammanflätat, och kopplingen mellan t ex politik och ekonomi har blivit mer påtaglig. Denna ökade komplexitet belyses i kursen. Samtidigt är de klassiska frågorna om makt, demokrati, konflikt och samverkan viktiga utgångspunkter för statsvetenskaplig analys av politik
 3. Om kursen. Kursen är uppdelad i fem delkurser: Politisk teori, Statsmaktens strukturer, Medborgare och samhälle, Förvaltningspolitik och Internationell politik. Efter genomgången kurs i statskunskap ska du kunna översiktligt redogöra för och diskutera: den politiska idéhistorien och olika idéers politiska konsekvenser
 4. st 19,5 hp. Urval. Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng. Mer om ämnet Statsvetenskap; Kontakt . Frågor om kursen HUVkontakt@miun.se +46(0)10-1428000 Så fungerar studier. Här hittar du vanliga frågor.
 5. Letar du efter utbildning inom - Statsvetenskap, Högskola / Universite
 6. ariedel på 7,5 hp. Kursen syftar till att ge studenten praktisk.

Kurser i Statsvetenskap Studier av politik handlar om hur samhällen styrs och hur resurser fördelas - med andra ord om makt och maktfördelning men även hur offentlig förvaltning byråkrati och institutioner organiseras. Statsvetenskap som begrepp leder tankarna till studier av staten, vilket också är ett centralt tema i ämnet, att studier av politik handlar om offentliga institutioner. Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en tvåårig utbildning som leder fram till en masterexamen i statsvetenskap. Du läser kurser om offentlig förvaltning på olika nivåer i det politiska systemet samt kurser om ledarskap, styrning och utvärdering. Du läser också kurser om statsvetenskaplig. Programmet inleds med ett års studier i statsvetenskap (1-30 hp och 31-60 hp). Under termin tre (andra året) studerar du programmets tematiska kurser, jämförande politik och omvärldsanalys. Termin fyra och sex väljer du mellan valfri breddtermin, praktiktermin och/eller utlandsstudier. Under programmets termin fem (tredje året) läser du. I Statsvetenskap B får du fördjupade kunskaper om politisk filosofi och diskutera relationen mellan välfärden, staten och marknaden. Du läser även en introduktion till forskningsmetod och genomför ett projektarbete i form av en B-uppsats. Ansök till Statsvetenskap B. Vårterminen 2021. Vecka 03 - 22. SH-43121. 100% Masterprogram i statsvetenskap. Masterprogrammet i statsvetenskap erbjuder bredd och fördjupning inom studiet av politik. Programmet syftar till att utveckla en kritisk förståelse av ämnets praktiska och teoretiska dimensioner, samt utrusta studenter med ett mångsidigt paket analytiska och metodologiska färdigheter

Utbildning - Statsvetenskapliga institutione

Statsvetenskap I. 30 HP. Våra uppfattningar om politik och de handlingar som grundas på dessa formar vår värld. Kursen ger grunderna för att förstå och analysera politik med statsvetenskapens perspektiv. Grundläggande begrepp som politik, stat, samhälle och medborgare introduceras och diskuteras ur den politiska filosofins, den. Förvaltningshögskolan bedriver forskning och utbildning inom ämnet offentlig förvaltning, vilket i korthet innebär studier av offentlig sektor. Ämnet är flervetenskapligt och kombinerar perspektiv från bland annat företags- och nationalekonomi, juridik, sociologi och statsvetenskap, Vi erbjuder program och kurser i offentlig. Kurser Feminism och politik (Statsvetenskap II: Specialkurs. 7,5 hp) Kursen tar upp centrala diskussioner i feministisk politisk teori och forskning och diskuterar olika analytiska perspektiv på kön, makt och politik Kontakt. Göteborgs universitetsbibliotek Box 222 SE 405 30 Göteborg. Växel: 031-786 00 00. Kontakta oss. Organisationsnummer: 202100-315 Jan Teorell, professor i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen, medverkade i SVT:s Agenda där han spanade om det kommande valåret tillsammans med statsvetarna Katarina Barrling och Jonas Hinnfors. Statsvetenskap. 2021-06-11 Statsvetenskapliga institutionen. Experter till grundlagskommittén . Ludvig Beckman och Jan Teorell är nya ledamöter av expertgruppen till 2020 års.

Idag är det troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det Skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det mest värdefulla bidraget till statskunskapen. Läs. Choose identity provider. University of Gothenburg. The University of Gothenburg Identity Provider is used by employees and students at the university FILFAK GU 2019-2024 / Namn Storlek Senast ändrad; IT och management, master : Kognitionsvetenskap : Litteraturvetenskap : Medie- och kommunikationsvetenskap : Psykologi : Psykoterapeut : Samhälls och kulturanalys, SKA : Statsvetenskap, master : Strategy and Management in in International Organisations, SMIO : Svenska språket : FILFAK GU 2018-2023 / Namn Storlek Senast ändrad; Avveckling. årsstudenter statsvetenskap, 764 helårsstudenter freds- och utvecklingsstudier och 164 helårsstudenter områdesstudier. Det är dock en stor spännvidd i mil-jöernas storlek med avseende både på antalet studenter och lärare. Om man ser till antalet studenter per lärare är den mest gynnsamma situationen i stats- vetenskap vid Göteborgs universitet med 6 helårsstudenter per lärare.

Statsvetenskap - miun

 1. Här hittar du allt du behöver veta om att studera på universitet och högskola
 2. STVK02 Kandidatkurs i statsvetenskap, 30 högskolepoäng (7,5+7,5+15 hp
 3. 27 lärare inom Statsvetenskap erbjuder kurser på Superprof. Kolla in deras profiler och välj den som bäst passar dina förväntningar. Välj mellan 27 profiler. ️ Vilket genomsnittsbetyg har våra lärare i Statsvetenskap l mottagit? Bland 7 olika recensioner, har eleverna gett ett genomsnittsbetyg på 5.0 av 5
 4. Statsvetarprogrammet ger dig kunskaper om olika politiska system och hur dessa styrs. Programmet är uppdelat i ämneskurser som bland annat handlar om. hur politik, förvaltning, offentlig makt och styrning fungerar. hur individen, sociala rörelser och organisationer driver på samhällsförändringen. hur klass, kön och etnicitet begränsar.
 5. Statsvetenskap II ger dig fördjupade kunskaper om statsvetenskapliga perspektiv och angreppssätt samt aktuella forskningsfrågor. Foto: Viktor Gårdsäter. Kursen ger dig kunskap om att kritiskt granska politiska fenomen. Dessutom får du välja mellan ett antal olika specialområden att fördjupa dig i. Kursupplägg. Kursen består av fyra delkurser. Delkurser. Perspektiv på politik, 7,5.
 6. Statsvetenskap A, 30 hp. Engelskt namn: Political Science A. Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare. Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan. Dölj versionshistorik för denna kursplan. Kursplan för kurser med start innan 2010-05-09. Kursplan för kurser med start mellan 2010-05-10 och 2011-05-15
 7. Höstter
Samsek | Göta studentkår vid Göteborgs universitet

Examensarbete - självständigt arbete. 15 hp. I den här kursen skriver du en självständig vetenskaplig uppsats i ett statsvetenskapligt relevant ämne. Uppsatsen försvaras på ett seminarium. Du ska också visa prov på konstruktiv kritisk granskning av vetenskapliga texter genom att bidra till det vetenskapliga samtalet på seminariet och. Kurspaket Statsvetenskap 1 syftar till att ge grundläggande kunskaper om det politiska systemet och den offentliga förvaltningen i Sverige och andra länder, om internationell politik och internationella organisationer, om politisk teori och politiska ideologier samt om det vetenskapliga förhållningssättet vid studiet av politik. Kurspaketet består av fem kurser: Introduktion till.

Fristående kurser Statsvetenskapliga institutione

Utbildningar och kurser inom Statsvetenskap. Här hittar du utbildningar och fristående kurser inom Statsvetenskap. Du kan avgränsa din sökning och få ytterligare information om hur man utbildar sig till olika yrken inom området genom att klicka på en underkategori till vänster Statsvetenskap II. 30 HP. Det som vi traditionellt inrymmer i begreppet, det politiska, utmanas på flera håll. Processer som globalisering, europeisering och medialisering ställer andra krav på dig i ditt framtida yrkesval. Vi lyfter fram tre viktiga samhällsrörelser under kursen: Den starkare betoningen på regioner, det glokala. Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet - grundkurs. Vad är en stat och hur skiljer den sig från en nation? Vad kännetecknar en demokrati, och kan USA, Sverige och Kina räknas som demokratier? En världsbild som du kanske tar för självklar kastas om när vi diskuterar olika perspektiv på begrepp som demokrati, stat, nation och rättvisa. Ett tryggt och säkert samhälle. Masteruppsats i statsvetenskap, 15 hp. Engelskt namn: Master's Thesis in Political Science. Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare. Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan. Dölj versionshistorik för denna kursplan. Kursplan för kurser med start innan 2009-09-06. Kursplan för kurser med start mellan 2009-09-07 och 2009.

Statsvetenskap, grundkurs Statsvetenskapliga institutione

 1. Statsvetenskap III. 30 HP. Kursen ger fördjupade kunskaper om politikvetenskapliga begrepp och politikvetenskaplig teoritradition. Den syftar också till att fördjupa förmågan till förståelse och analys av politik som process samt av politiska händelser, institutioner och idéer. Kursen lägger stor vikt vid vetenskaplig metod och analys.
 2. Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet - påbyggnadskurs. Det här är för dig som vill fördjupa dig i krishantering och säkerhet. Halva kursen är ditt uppsatsskrivande, då du kan fördjupa dig i den aspekt av krishantering och säkerhet du tycker är mest spännande
 3. arier och rollspel
 4. Du läser kurser och skriver en doktorsavhandling och försvarar den vid en offentlig disputation. Forskning Vid Avdelningen för statsvetenskap, Linköpings universitet bedriver vi statsvetenskaplig forskning inom flera områden, bland annat: Digital förvaltning - ny teknik, organisationsmodeller, värden och lärande; Nya styrformer och processer Politiskt deltagande och representation.

I statsvetenskap betonas politisk organisering och politiska processer på lokal, regional och global nivå och fördjupning av kunskaper om politikvetenskapliga begrepp och teoritraditioner. Studierna fokuserar på begrepp och frågeställningar aktuella inom internationell politik, offentlig politik och förvaltning, politisk teori, policyanalys samt i relationen mellan genus och politik Statsvetenskap- fortsättningskurs- Information kring kurslitteratur ges av programansvarig 1FK046 Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet - fortsättningskurs (kull 18-21) Termin 5. 1SS073 Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet - påbyggnadskurs. Litteraturlista statsvetenskap-påbyggnadpåbyggnadskurs. Masterprogram i statsvetenskap syftar övergripande till ytterligare fördjupning av kunskaper om politikvetenskapliga begrepp, analysinriktningar och teoritraditioner. Med utgångspunkt i klassiska indelningar inom ämnet, politisk teori, offentlig politik och förvaltning, policyanalys och internationell politik ger programmets kurser inom dessa fält forskningsanknuten och därmed. Kursen består av tre moment: ett teorimoment som ger fördjupade kunskaper i teoritillämpning inom statsvetenskap, ett metodmoment som utvecklar studentens metodfärdigheter samt ett självständigt arbete där studenten får möjlighet att använda sina kunskaper för att formulera och analysera ett statsvetenskapligt problem. Kursplan. Anmälan och behörighet Statsvetenskap C, 30 hp. Visa. Statsvetenskap ger dig viktiga och värdefulla kunskaper om du vill arbeta med opinionsbildning, omvärldsanalys, offentligt beslutsfattande eller förvaltning. Ämnet är relevant för en mängd yrken och du kan arbeta både offentligt och privat. Tidigare studenter som har läst statsvetenskap arbetar bland annat på regeringskansliet, myndigheter, EU, nyhetsmedier och kommunal förvaltning.

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors

Umeå universitet. 901 87 Umeå. Tel: 090-786 50 00. Kontakta oss. Hitta till os Utbildning i statsvetenskap är inte snävt inriktad mot något eller några yrken utan ska ses som en nödvändig eller önskvärd bas i en mängd olika yrken. Exempel på yrkesverksamheter där statsvetenskap är en viktig del kan nämnas självständigt utredande arbete inom privata och offentliga organisationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Journalister. Att läsa kurser kan vara bra för dig som är ny och inte helt bestämt dig för vad du vill plugga. Då kan fristående kurser vara ett bra sätt att testa på hur det är att studera på högskolan. När du sedan har läst några kurser kan du bestämma dig för vad du vill fördjupa dig inom Statsvetenskap C. 30 hp. Höst / Vår. 100%. Campus. Statsvetenskap C breddar och utvecklar dina kunskaper om vetenskapsteori och forskningsmetod. Du får genom en valbar tematisk kurs möjlighet att fördjupa dig inom ett visst delområde, som du sedan kan använda som grund för din självständiga uppsats. Ansök till Statsvetenskap C Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap. 2012 - 2013. Aktiviteter och föreningar:Medlem i utrikespolitiska föreningen. Kandidatprogram med inriktning mot nationalekonomi och statsvetenskap. Peder Skrivares skola Studentexamen Samhällsvetenskap, inriktning ekonomi. 2008 - 2011. Kurser Mediepublicering: Webbteknik -Organisation & ledarskap -Originalproduktion.

Statsvetenskap lnu

- Alla kurser har varit intressanta på sitt sätt, men personligen brinner jag mest för statskunskap och tycker att kurserna inom det har varit extra spännande. Jag har precis läst en kurs som handlar om demokratins problem, med fokus på hur demokratiseringsprocesser kan gå till och hur dess hot kan se ut. Nu läser jag en kurs om svensk politik, där vi bland annat har haft ett. Politices kandidatprogrammet omfattar totalt 180 hp (högskolepoäng). Minst 90 hp ska läsas i något av examensämnena: Programmet innehåller vissa obligatoriska kurser, som grundkurserna i statsvetenskap och i nationalekonomi. Du kommer även att få välja en kurs på 30 hp inom samhällsgeografi, företagsekonomi, handelsrätt och statistik

Statsvetenskap - Stockholms universite

Kurser och program. Accelerering av system med programmerbara logikenheter, 10 hp (1DT109) Additiv tillverkning i metalliska och keramiska material, 10 hp (1TM106) Adhesion och mekaniska egenskaper hos dispersioner och polymera material, 4 hp (1KB315) Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys, 7,5 hp (2FE944 Litteraturlista för 1SO124 | Samhällsekonomi och statsvetenskap (6,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 1SO124 vid Linnéuniversitetet. Marknad och politik | 12:e upplagan. Av Lars Hultkrantz m fl . Pris fr. 289 kr. Finns som: Ny Begagnad. Köp. Sveriges politiska system | 3:e upplagan. Av Ylva Norén Bretzer m fl . Pris fr. 222 kr. Finns som: Ny Begagnad. Köp. Just nu har. Göteborgs universite

Det finns många kurser du kan välja för att kombinera med din statsvetenskap. Utbildning i statsvetenskap kan ses som en nödvändig eller önskvärd bas i en mängd olika yrken och inom ett mycket brett område av samhället inom både privat och offentlig verksamhet påverkas av politiska strukturer och mekanismer Kursen ger samma behörighet som andra PIL101-kurser. Kursen ges på engelska men vänder sig även till svenskspråkiga. Om coronasituationen kvarstår kan kursen komma att genomföras digitalt. Har du frågor om kursen? Välkommen att kontakta kursledare Jonas Enger! jonas.enger@physics.gu.se. Målgrupp. Kursen är obligatorisk för doktorander vid Naturvetenskapliga fakulteten (såvida de. Kursplan och kurslitteratur. Här hittar du aktuella kurs- och utbildningsplaner för Försvarshögskolans kurser och program. Litteraturlistor för första terminen hittar du i anslutning till respektive kursplan

Gyldendal Uddannelse udgiver undervisningsmaterialer til grundskolen, voksenuddannelser og EUD. Se udvalget og bestil her Covid 19: GU:s skärpta anvisningar upphör 7 juni [2021-06-01] Se filmen om universitetets nya vision [2021-06-01] Fler nyheter. Interna sidor för din arbetsplats. Många institutioner, fakulteter och motsvarande har sidor för sina medarbetare. Doktorand vid Göteborgs universitet. Information som är gemensam för alla doktorander vid Göteborgs universitetet. Kalender. Evenemang vid. Samhällsvetarprogram 2021/2022. På samhällsvetarprogrammet skapar du din egen unika kompetensprofil genom att välja kurser inom sexton olika ämnen. Läs till exempel ekonomi, statsvetenskap, psykologi, samhällsgeografi eller medie- och kommunikation. Du fyller utbildningen med ämnen du är intresserad av och som leder mot det område du. Kurser och program upp till och med kandidatnivå (120 högskolepoäng). Alla utbildningar kräver minst grundläggande behörighet. Många kurser är fortsättningskurser, då måste du ha läst specifika kurser på högskolan tidigare. Glöm inte att kolla på förkunskaraven på utbildningen så att du faktiskt kan bli antagen! Mer information om Grundnivå Avancerad nivå Efter.

Doktorander antagna inom statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Övriga sökande. Kursplan. SK30003. Institution. Statsvetenskapliga institutionen Ämne. Samhällsvetenskap Sökord. tillämpade metoder, metoder KONTAKT Marcia Grimes marcia.grimes@pol.gu.se. GÖTEBORGS UNIVERSITET • Box 100 • 405 30 Göteborg • Telefon: 031 786 0000 Kontakt • Organisationsnummer: 202100-3153 • Om. Kontakta skolor direkt Topp kurserna i Statsvetenskap i USA Nätbaserad 2021. favorite favorite_outline. Logga in. Registrera dig. My Account. Online Magisterexamen PhD Law Kandidatexamen MBA Healthcare Courses Lista dina program keyboard_arrow_left. Kurser. Kurser Associate Degrees Basår Sommarkurser MBA. MBA 1-årig EMBA 1-årig MBA EMBA Global MBA MBA på deltid Kandidatexamen.

Statsvetenskap; Ingår i kurspaket: Statsvetenskap III - Distans; Nätbaserad utbildning . Obligatoriska träffar : 0 fysiska 3 online Datorvana: Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program. Datorkapacitet: Tillgång till dator (ej mini pc. Kontakta skolor direkt i topp kurser i Statsvetenskap på internet i Nordamerika 202

Statsvetenskap, frist kurser: FILFAK GU 2017-2022

Statsvetenskap / Politik, Enskilda kurser (Komvux), Distans Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Statsvetenskap / Politik, Enskilda kurser (Komvux), Distans. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information Statsvetenskap; Ingår i kurspaket: Statsvetenskap III - Distans; Nätbaserad utbildning . Obligatoriska träffar : 0 fysiska 6 online Datorvana: Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program. Datorkapacitet: Tillgång till dator (ej mini pc.

Utbildning & Kunskap. Vi utbildar för din och samhällets säkerhet. Vi utbildar bland annat inom kommunikation, hälsoskydd, farliga ämnen, sjukvård och andra specialområden till myndigheter och Försvarsmakten för uppdrag i fred, kris och krig. Informatör - För din säkerhet Statsvetenskap / Politik, Enskilda kurser (Komvux), Distans. Här hittar du distansutbildningar! Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig. Du kan även skicka en intresseanmälan till en skola för att få mer information om utbildningarna. Passa även på att jämföra distansutbildningar och läs recensioner från tidigare studenter! Statsvetenskap / Politik. / Statsvetenskap. 59 Media; Kanaler; 14:03. Akademisk kvart: Kvinnor i amerikansk politik . Akademisk kvart: Kvinnor i amerikansk politik. Uppladdad av Medieteknik Göteborgs universitet den 29 oktober, 2020. Tisdag den 3 november går USA till val. Oavsett vem som vinner då kan vi räkna med att den amerikanska presidenten även de kommande fyra åren 02:30. Black lives matter. Statsvetenskap; Ingår i kurspaket: Statsvetenskap II - Distans; Nätbaserad utbildning . Obligatoriska träffar : 0 fysiska 3 online Datorvana: Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program. Datorkapacitet: Tillgång till dator (ej mini pc. Minst 45 hp på grundnivå inom Statsvetenskap varav Samhällsvetenskapliga metoder I, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper; Anmälningskod: HDA-V36RK Huvudområde: Statsvetenskap; Ingår i kurspaket: Statsvetenskap II - Distans; Nätbaserad utbildning . Obligatoriska träffar : 0 fysiska 4 online Datorvana: Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram. nationalekonomi, dels av kurser i statsvetenskap, företagsekonomi och juridik för att bredda kunskaperna för en blivande nationalekonom. Under fördjupningsblocket ingår valbara kurser i nationalekonomi och valfria kurser inom andra huvudområden samt ett avslutande examensarbete i form av en kandidatuppsats i nationalekonomi. En närmare beskrivning av programmets kurser återfinns under.

 • Markel corporation management.
 • Where to buy BTT.
 • Expedia ch Erfahrungen.
 • AWS Torwahrscheinlichkeit.
 • Zinsen Türkei 2020.
 • Buy Litecoin with PayPal.
 • Soramitsu coin.
 • TradingView mehrere Charts.
 • Vad äger Svenska kyrkan.
 • PAXG Euro.
 • Binance Guide.
 • Shark Tank episodes.
 • Steam shift tab geht nicht.
 • Design a priority encoder of 4 bit.
 • Bloomberg Terminal login.
 • Samsung Q90T forum.
 • Instant Gaming.
 • Sjöbefäl gradbeteckningar.
 • CS:GO Skin Preise.
 • Mogo Bitcoin cashback Reddit.
 • Hublot Damenuhr Classic Fusion.
 • Krypto Broker mit Hebel.
 • Neptune Digital Assets.
 • E plus aufladen kostenlos.
 • Golf 8 R Chiptuning.
 • Trading vector.
 • Tripadvisor Unterkunft.
 • EcoPayz API.
 • BCrypt Java.
 • Polizei TV Serien.
 • Risks in alternative investments.
 • TradingView alerts.
 • Rocket Homepage Erfahrungen.
 • Qualcomm stock news.
 • Bilvårdare fackförbund.
 • Binance Auszahlung Probleme.
 • Woodland Wallet.
 • Verkehrskontrollen Hessen heute.
 • Chris Steger herkunft.
 • Profil Meinung.
 • Har fötts.